Reklame uden branding

Herunder får du en række reklamer udtænkt af et fransk bureau, TWBA. Det særegne ved disse print reklamer er, at der ikke findes noget eller i hvert næsten ikke findes noget, der grafisk indikerer, producenten. Men de fleste er nok klar over, hvem der er tale om. Det er godt tænkt.